1. EJENDOMSFORBEHOLD Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

 

2. LEVERING – FORSINKELSE A. Ny bil I forbrugerkøb kan køber, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist. Såfremt levering af det købte i erhvervskøb forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig at modtage det købte, medmindre han har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringsfristen dog med 60 dage. B. Brugt bil I forbrugerkøb kan køberen, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køber fastsat rimelig frist. Såfremt levering af det købte i erhvervskøb forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges leveringsfristen med 30 dage. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringsfristen dog med 60 dage. Inden for fristen kan køberen ikke hæve købet.

 

3. FORSIKRING Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtet til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtet til at underskrive en finansieringsdeklaration. Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler § 14.

 

4. REGULERING AF KØBESUMMEN A. Såfremt en af sælgerens leverandør (importør) for bilen fastsat listepris (vejledende udsalgspris) ændres, skal den i slutsedlen anførte købesum reguleres tilsvarende op eller ned. Stiger den i slutsedlen anførte købesum (brutto) som følge heraf med mere end 10 %, er køberen dog ikke, medmindre andet er aftalt, forpligtet til at aftage det købte. B. Såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned. I tilfælde af afgiftsnedsættelse for den nye bil reguleres den eventuelt fastsatte pris for byttebilen tilsvarende ned. C. Er der i slutsedlen alene anført en samlet byttepris for forhandlerens salg af en bil og køb af en anden, er parterne frigjort fra nærværende slutseddel i tilfælde af afgiftsændringer. Eventuelt bestilt ekstraudstyr afregnes dog efter dagspris.

 

5. VÆGTAFGIFT, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden vægtafgift på byttebilen betales af køberen indtil leveringen.

 

6. BYTTEBIL – FORRINGELSE - SKADER Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet. Køber bemyndiger sælgerfirmaet til hos købers forsikringsselskab at indhente oplysninger om eventuelle tidligere skader på byttebilen.

 

7. KILOMETERTÆLLER Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvisende ved handlens indgåelse. Et kryds i feltet “ kilometergaranti ja” i slutsedlens rubrik om den solgte bil betyder, at forhandleren garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Et kryds i feltet “kilometergaranti ja” i slutsedlens rubrik om byttebilen betyder, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Et kryds i feltet “bilen har haft større skader ja” betyder, at den pågældende bil har haft en karrosseriskade, der har medført opretning i karrosseribænk.

 

8. GARANTI Eventuelle garantivilkår fremgår af slutsedlens forside eller udleveres særskilt.

 

9. AFGIFTER – SPECIFIKATION Moms og registreringsafgift specificeres i købekontrakt/kontantsalgserklæring/faktura.

 

10. KØBEKONTRAKT Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt. Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

 

11. OPHÆVELSE Hvis køber ikke opfylder aftalen, forbeholder sælger sig ret til at fastholde eller hæve købet, ligesom sælger forbeholder sig krav på skadeserstatning efter dansk rets regler. Sælger forbeholder sig ret til at sælge bilen på forsvarlig måde efter forudgående skriftlig varsel til køber. I erhvervskøb udgør sælgers krav på skadeerstatning dog altid min. 10% af købsprisen inkl. moms og afgift.

INCOME AUTO APS 

INCOME AUTO APS 

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion


Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies


Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.​

 

Generelt
 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring


Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger


Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [IncomeAuto@outlook.com]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Websitet rettigheder er ejet og publiceres af:

[Income Auto Aps]
[Taksvej 7, 7400 Herning]
Telefon: [71999828]
Email: [Service@incomeauto.dk]